Zaščitite podnebje

Iz Smart Places Network
Skoči na: navigacija, iskanje
Ta stran je prevedena različica strani Klima schützen in prevod je 100 % dokončan.

Drugi jeziki:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎slovenščina


Varstvo podnebja z lesom od blizu
Varstvo podnebja že danes, kajti omahovanje ni opcija! Pomemben prispevek, ki ga lahko vsakdo neposredno prispeva za varstvo podnebja je, da je pri izdelkih pozoren na les od blizu. Učinek je resnično velik, kar nam dokazujejo naslednje primerjave CO2.


Primerjave CO2

Pomemben je izvor lesa. . Gozdovi med rastjo vežejo podnebju škodljiv CO2 iz naših izpušnih plinov v svojo maso lesa. Ampak samo pri trajnostnem gozdarstvu lahko posek hlodovine velja za "CO2 nevtralnega". Les iz pretiranega izsekavanja pragozdov ni CO2-nevtralen.


Letak o izvoru in uporabi domačega in tropskega lesa.ogg

Les iz trajnostnega upravljanja gozdov je okolju prijazna surovina (Foto: HOLZ VON HIER)
Moji nakupi so podnebju prijazni
Izdelki iz lesa od blizu so podnebju prijazni in podpirajo vašo regijo. Trg z lesom je mednaroden in na lesu poti ne vidimo. Ko boste naslednjič kupovali lesene izdelke, zahtevajte les od blizu, na primer s certifikatom LES OD TUKAJ (HOLZ VON HIER).

Letaki za stranke::

Letak za stranke-HvH-DE.ogg (DE)

Letak za stranke-HvH-AT.ogg (AT)

Letak za stranke-HvH-EN.ogg (EN)

Letak za stranke-HvH-IT.ogg (IT)

Letak za stranke-HvH-FR.ogg (FR)

Letak za stranke-HvH-SL.ogg (SL)


Poiščite možnosti za nakup lesa z nizko obremenjenostjo z ogljikom v alpskem svetu..

Obiskovalci že zgodaj zjutraj čakajo na otvoritev paviljona z LESOM OD TUKAJ (Foto: HOLZ VON HIER)
Domači gozdovi – varstvo z uporabo
V Nemčiji (DE), Franciji (FR), Italiji (IT), Avstriji (AT), Sloveniji (SL) so zakoni o gozdovih zelo strogi in upoštevajo trajnost upravljanja gozdov. V Nemčiji in Avstriji je 70 % do 90 % gozdnih površin označenih z oznako trajnostnega upravljanja gozdov (FSC-FM, PEFC-FM).

Zakon o gozdovih AT

BWaldG-Zvezni zakon o gozdovih.ogg (DE) (DE)

Zakon o gozdovih FR

Zakon o gozdovih IT

Zakon o gozdovih SL

Tudi veliko dreves z gozdnega roba ima zanimiv les, ki pa ga najpogosteje uporabijo kot drva (Foto: HOLZ VON HIER)
Koriščenje domačega lesa
Ker veliko surovin za izdelke v Nemčiji in Evropi nimamo, jih je treba pripeljati od daleč. Edini vir, ki nam je v Evropi potencialno trajno na voljo, je les iz trajnostno upravljanih gozdov. Najboljša praksa za varstvo podnebja je, da v lesenih izdelkih uporabljamo dokazan les od blizu s hlodovino iz naših trajnostno upravljanih domačih gozdov.

Poiščite izdelke iz podnebju prijaznega lesa od blizu v alpskem okolju in možnosti nakupa.

Razstava LESA OD TUKAJ (HOLZ VON HIER) na mikro lokaciji. Podi iz hrasta, gabra, macesna (Foto: HOLZ VON HIER)
Domač les namesto tropskega
Samo še 30 % svetovnih gozdnih površin so pragozdovi. Njihova zaščita mora biti absolutna prioriteta pri varstvu podnebja. Letno se zaradi prekomernega izsekavanja pragozdov sprosti 7-13 mrd. ton CO2. Če bi reševanje pragozda lahko plačali, bi bilo za nas to veliko ceneje kot pa so enormni stroški, ki jih povzročajo podnebne spremembe (Stern Report).

Med 50 – 70 % vseh vrst živi v tropskih gozdovih. Tropski gozdovi so središče raznolikosti vrst. Moramo jih zaščititi, saj tako lahko največ naredimo za ohranjanje raznolikosti po svetu. V Amazoniji na primer je na km2 tudi 1000 različnih drevesnih vrst. Na eni sami drevesni vrsti pragozda živi do 600 različnih vrst insektov.

Domač les namesto tropskega! V Evropi uporabljamo preko 70 vrst tropskega lesa, od tega najmanj 61 vrst lesa, ki ga pridobivamo s prekomernim izsekavanjem ali iz svetovno ogroženih drevesnih vrst. Samo približno 11 vrst lesa je na voljo z ekološko oznako, trguje pa se tudi brez nje.

Vsaka tudi najmanjša veja v tropskem gozdu predstavlja življenjski prostor mnogim živalim in rastlinam (Foto: HOLZ VON HIER)
Prekomerno izsekavanje tropskega pragozda: med glavnimi vzroki za izumiranje vrst po svetu. Slika goloseka v Venezueli (Foto: HOLZ VON HIER)
Varujem pragozd
Pomagam! Brazilija vsako leto izgubi površino primarnega pragozda, ki meri toliko kot 2.194.000 nogometnih igrišč! Skupaj z inštitutom za deževni gozd "Regenwaldinstitut Freiburg" poskuša iniciativa HOLZ VON HIER (Les od tukaj) zbirati sredstva, s katerimi bi kupili površine primarnega gozda v Braziliji in bi ga zavarovali. To je danes v Braziliji najbolj aktualna tema.

Več informacij o donaciji sredstev je na spletni strani HOLZ VON HIER ali na spletni strani inštituta iz Freiburga Webseite Regenwald Institut Freiburg.

Pozabite tropski les, spoznajte lepoto izdelkov iz domačega lesa: Ogrožene tropske vrste lesa – ne, hvala.

Ne uporabljajte izdelkov s palmovim oljem, v dobro okolja in vašega zdravja Palmovo olje – ne, hvala.

Nakupovalni vodnik: ne kupujte ogroženih tropskih vrst lesa.ogg

Nakupovalni vodnik: ne kupujte palmovega olja.ogg

Za mnoge nasade za pridobivanje palmovega olja so posekali primarni gozd (Foto: HOLZ VON HIER)
Brez gozda bo v tropskih krajih enormna erozija tal. Slika Tanzanije (Foto: HOLZ VON HIER)
Bioenergija od blizu
Tudi tukaj pazite na kratke poti.

Bioenergija kot les za kurjavo, sekanci ali peleti že dolgo niso samo z domačega okolja. Nasprotno.

Brez dokazila o izvoru lesa iz domačega okolja boste težko našli trgovca ali trgovino, kjer bodo na voljo drva ali peleti iz domače regije. Zato tudi pri svojem trgovcu ali trgovini zahtevajte dokazila, da je les z domače regije tudi, če kupujete les za kurjavo, samo tako bo toplota vaših drv tudi popolnoma podnebju prijazna.

Če pa lahko drva kupite neposredno pri lastniku gozda, bo to za podnebno bilanco vašega ogrevanja z lesom zagotovo optimalno.

Info-letak-1

Info-letak-2

Info-letak-3

Če želite kupite pelete iz lesa od blizu, morate biti pozorni na ustrezna dokazila in oznake (Foto: HOLZ VON HIER)
Hlodovino kupujem v svoji regiji
Tukaj boste našli

(1) Naslove in organizacije lastnikov gozdov v alpskem prostoru, ki imajo sezname lastnikov gozdov v vaši bližini, pri katerih boste lahko neposredno in v bližini kupili svoja drva, si lahko ogledate tukaj: Zemljevid organizacij lastnikov gozdov

(2) Na "borzi hlodovine Vorarlberg" lahko lastniki gozdov ponudijo posekane hlode, obdelovalci pa jih kupijo: Borza hlodovine Vorlarlberg

(3) Platforma gozdne raznolikosti "Waldvielfalt" prikazuje raznolikost drevesnih vrst v upravljanih gozdovih in posreduje še neposekano hlodovino med lastnikom gozda in zainteresiranim kupcem (platformo razširjajo):

Informacije o platformi o raznolikosti gozda in raznolikosti gozda.

(4) Zemljevid s ponudniki peletov iz dokazanega lesa od blizu: Zemljevid peletov.

(5) Zemljevid z možnostjo za nakup lesenih gradbenih surovin od blizu: možnosti nakupa


Les za drva nastane pri redčenju gozdov, hlodovina, ki je primerna za žagan les, pa ne sme biti namenjena za drva (Foto: HOLZ VON HIER)