Primerjalna matrica ekoloških oznak

From Smart Places Network
Revision as of 09:36, 4 June 2020 by Strohmeier (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Upoštevane faze življenjskega ciklusa in vidiki ekoloških učinkov


Pokrite faze življenjskih ciklov izbranih relevantnih ekoloških oznak iz poročila ES CaSCo
Pokrite faze življenjskih ciklov izbranih relevantnih ekoloških oznak iz poročila EU CaSCo

V ocenjevanje so vključili naslednje ekološke oznake (po abecedi): Blauer Engel (modri angel) (blauerengel.de), Cradle to Cradle (od zibke do zibke) (epea.com), Europäisches Umweltzeichen (Evropska ekološka oznaka) (eu-ecolabel.de), FSC (fsc.de), HOLZ VON HIER (LES OD TUKAJ) (holz-von-hier.de), NaturePlus (NaravaPlus) (natureplus.org), Nordic Swan (Nordijski labod) (nordic-ecolabel.org), Österreichisches Umweltzeichen (Avstrijska ekološka oznaka) (umweltzeichen.at) in PEFC (pefc.de).

Vsaka ekološka oznaka pokriva naslednje faze življenjskega cikla: A1 = pridobivanje surovin, A2 = prevoz v nadzorni verigi, A3 = proizvodnja, A4 = prevozi na gradbišče, B = faza uporabe, C = faza po uporabi.

Temno zelena območja = neposredno pokrita s kriteriji, svetlo zelena območja = deloma, omejeno ali posredno pokrita. Temno modra = neposredno kot kriterij, svetlo modra = posredni učinki ali omejeni učinki.


Odgovorno pridobivanje surovin

Trajnostno in odgovorno pridobivanje surovin bi morala biti splošna zahteva za vse uporabljene surovine in materiale. Ustrezne ekološke oznake in dokazila so se doslej razvila in uveljavila skoraj samo na področju lesa. Tukaj sta klasično poznana oba globalna sistema naprednega certificiranja FSC in PEFC. Druge oznake zahtevajo ustrezne dokaze za les iz trajnostnega upravljanja gozdov, vendar v različnih oblikah.

Trajnostno upravljanje gozdov

Svetovno veljavna sistema za napredno certificiranje FSC in PEFC imata dva različna tipa standardov: (1) standard gospodarjena z gozdovi (FM) za vrsto in upravljanje gozda in (2) standard COC, ki mora zagotoviti, da v predelovalni verigi ne bodo tržili lesenih izdelkov z oznako gozda in so bile za to nabavljene ustrezne surovine. Oba sistema ponujata različna modela v okviru standardov COC, na eni strani je model fizičnega ločevanja certificiranega in necertificiranega materiala, na drugi strani pa modeli tehtane količine, kot je metoda odstotnega deleža in kreditni model. Samo v primeru fizičnega ločevanja bi bila zajamčena fizična identiteta lesa v certificiranem izdelku z lesom iz certificiranih gozdov. V praksi tovrstne garancije (skoraj) ne dajo, ker se večinoma že v prvih fazah obdelave uporabljajo modeli tehtanja količine.


Oznaka Les iz trajnostnega upravljanja gozda
Blauer Engel 50 % lesa mora izvirati iz trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, preostali delež pa iz zakonitih virov skladno z EUTR.
EPEA Zahteva se pri lesu Cradle-To-Cradle (od zibke do zibke) „iz trajnostnega gospodarjenja “, pri čeme vrst dokazil in deleža v odstotkih iz spletne strani oznake ni mogoče ugotoviti.
EU ecolabel

(Ekološka oznaka ES)

(1) 70 % delež iz trajnostnih virov pri masivnem lesu, (2) 40 % pri lesnih materialih.
FSC Delež variira od poljubnega v mešanici FSC in kontroliranem lesu FSC do 100 % v čistem FSC.
HOLZ VON HIER

(LES OD TUKAJ)

100 % delež lesa v certificiranih izdelkih mora izvirati iz trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, z dokazi s certifikatom FM, ki ga izda FSC, PEFC ali enakovredna organizacija.
NaturePlus Zahteva se dokazilo o izvoru lesa iz trajnostno upravljanih gozdov, delež je (sicer ni povsem jasno) domnevno 100 %.
Nordic Swan

(Nordijski labod)

Deleži količine se razlikujejo med >10 %, >50 % do >70 % glede na standard izdelka.
Ö-UZ Zahteva se 70 % minimalni delež pri lesni energiji, 50 % pri masivnem lesu, podih, pohištvu, zunanjem lesu. Ni podatka za izolacijo.
PEFC Minimalni odstotek celotne obdelane količine je določen s standardom PEFC, material mora izvirati iz gozdov s certifikatom PEFC.


Skrb za vire

Odgovorno ravnanje z viri je danes bolj pomembno kot kadarkoli. V Evropi porabimo skoraj dvakrat toliko virov kot jim imamo na voljo. Edini viri, ki so v Evropi na voljo v večjih količinah sta les in seno.


Oznaka Vidik skrbi za vire
Blauer Engel

(modri angel)

Med 113 standardi modrega angela se jih 20 nanaša na zaščito virov, pri tem ni nobenega na področju gradnje in prenavljanja in samo 5 od 20 na področju papirnih izdelkov. Tukaj pomeni "Skrb za vire " uporaba starega papirja oz. recikliranje papirja. Drugi vidiki virov niso v središču "modrega angela – skrb za vire ".
EPEA Ekološka oznaka cradle to cradle (C2C) (od zibke do zibke) ne vsebuje specifičnih kriterijev za skrb za vire. Vsekakor ustreza glavni koncept "Eliminacija odpadkov (teoretično) skrbi za vire. Kriterij predelave materiala je pri modrem angelu analogen z načelom recikliranega papirja. (Opomba: načeloma smo v praktičnem kroženju izdelkov daleč od naravnega kroženja).
EU ecolabel

(Ekološka oznaka EU)

Ekološka oznaka ES (EU Ecolabel) ni razvila neposrednih kriterijev za zaščito virov in je omejena na trajnostno pridobivanje lesa in na majhno porabo energije v proizvodnji. Pri tem se praviloma računa poraba energije v proizvodnji.
FSC Osrednja izjava ekološke oznake FSC je trajnostno gospodarjenje z gozdovi za pridobivanje lesa kot surovine. Poleg različnih socialnih in okoljskih zahtev je poudarek FSC na skrbi za vir lesa z gospodarjenjem, ki bo koriščenje vira zagotovilo tudi naslednjim generacijam.
HOLZ VON HIER Les od tukaj (Holz von Hier) označuje obnovljive surovine iz trajnostno upravljanih gozdov. Transporti v predelovalni verigi in prevozi do kupcev so nadpovprečno kratki in na ta način skrbijo za vire.
NaturePlus NaturePlus (NaravaPlus) zahteva "čim višji delež " obnovljivih surovin v izdelku in minimalno porabo energije.
Nordic Swan

(Nordijski labod)

Oznaka Nordic Swan (nordijski labod) se obrača na skrb z viri posredno. Na splošno naj bi bilo najmanj 50 % materialov obnovljivih in pri lesu najmanj 30 % iz trajnostno upravljanih gozdov. Poraba energije v proizvodnji ne sme prekoračiti določene vrednosti in visoko kalorične proizvodne odpadke bi morali ponovno vrniti v energijski obtok.
Ö-UZ Avstrijska ekološka oznaka nima specifičnih kriterijev za skrb za vire. Pri podelitvi oznake za pohištvo so opredeljeni kot pravila za surovine, kar zadeva predvsem izogibanje materialom, kjer obstajajo pomisleki za zdravje in okolju prijazna proizvodnja, dolgoživost in zmanjšanje odpadkov ter embalaža.
PEFC Osnovna izjava ekološke oznake PEFC je trajnostno gospodarjenje z gozdovi za pridobivanje lesa kot surovine. Poleg različnih zahtev je poudarek na skrbi za vir lesa z gospodarjenjem, ki bo koriščenje zagotovilo tudi naslednjim generacijam.


Varstvo podnebja

Za ukrepe za varstvo podnebja so v fazah življenjskega cikla različne točke, nekatere v dobavni verigi pred proizvodnjo (LC faza A1, A2, A3, A4) ali v fazi uporabe (B) izdelka.

Podnebju prijazne kratke transportne poti in s tem povezani učinki na okolje celotne predelovalne verige "cradle-to-gate" (A2) (od zibke do vrat) ter od proizvodnega obrata do kraja uporabe "gate-to-customer" (A4) (od vrat do kupca) so označene z ekološko oznako HOLZ VON HIER (LES OD TUKAJ). Emisije tovrstnih transportnih poti lahko na današnjih mednarodnih trgih tudi za lesene izdelke znašajo večkratnik skupnih emisij proizvodnje izdelka. Ekološka oznaka Holz von Hier (les od tukaj) je edinstvena, saj zajema vse tokove blaga do kraja končne uporabe in jih ovrednoti. Okoljski odtis Hvh zajema za vsak posamezni izdelek v realnem času klasične okoljske parametre (npr. GWP, AP, EP in druge). (B) Gradbeni izdelki so v fazi uporabe iz energijskega vidika ‚inertni‘, kar pomeni, da v tej fazi življenjskega cikla ne nastajajo na izdelek vezane emisije. (C/D) Podnebno učinkovito odstranjevanje ali naknadna uporaba je bistvenega pomena tudi z vidika materiala. Tako ima npr. PVC veliko nižje kvote recikliranja kot npr. star les. Tukaj imajo pomembno vlogo tudi s širjenjem povezane emisije in poraba energije.


Oznaka Dobavna veriga Faza uporabe
Blauer Engel - Učinki varstva podnebja so pri "rdeči energiji " v nižji porabi energije električnih aparatov in luči v primerjavi s povprečno porabo
EPEA - Klimaschutzeffekte bei der "Roten Energie" durch geringeren Energieverbrauch von Eletrogeräten und Lampen im Vergleich zum Durchschnitt
EU ecolabel

(Ekološka oznaka ES)

- Učinki varstva podnebja so pri "rdeči energiji " v nižji porabi energije električnih aparatov in luči v primerjavi s povprečno porabo
FSC - -
HOLZ VON HIER Opomba: leseni gradbeni materiali so v fazi uporabe inertni (sami ne porabijo nobene energije).
NaturePlus - -
Nordic Swan - Učinki varstva podnebja so pri "rdeči energiji " v nižji porabi energije električnih aparatov in luči v primerjavi s povprečno porabo
Ö-UZ - Učinki varstva podnebja so pri "rdeči energiji " v nižji porabi energije električnih aparatov in luči v primerjavi s povprečno porabo
PEFC - -


Biološka raznolikost

Mednarodni rdeči seznam IUCN uvršča vrste kot ogrožene in vsebuje precej več drevesnih vrst kot dogovor CITES.

"S pospeševanjem povpraševanja po široki paleti vrst lesa iz regionalnih domačih gozdov so za domače upravljavce določene vzpodbude, da bi v svojih gozdovih ohranjali drevesno raznolikost in bi jo tudi vzpodbujali, kar bi tvorilo osnovo za še večjo raznolikost spremljajočih živalskih in rastlinskih vrst " (HVH).

Holz von hier (les od tukaj) prikazuje informacije o prevozu, saj imajo transporti po svetu velik vpliv na nevarnost za izgubo biološke raznolikosti. Glede na izvor je danes zaradi transporta več ogroženih vrst kot zaradi samega pridobivanja surovin. Z zmanjševanjem prevozov na minimum, zlasti dolgih prevozov iz drugih držav ali celo celin je prispevek iniciative HOLZ VON HIER (LES OD TUKAJ) k zaščiti biološke raznolikosti zelo velik.


Preglednica biološke raznolikosti

Oznaka Biološka raznolikost
Blauer Engel Brez kriterijev
EPEA Brez kriterijev
EU ecolabel

(Ekološka oznaka EU)

Brez kriterijev
FSC Brez neposrednih kriterijev (kraju primerna izbira drevesnih vrst ). Ampak posredna zaščita biološke raznolikosti pred prekomernim izsekavanjem gozda.
HOLZ VON HIER Brez uporabe lesa mednarodno ogroženih drevesnih vrst na podlagi rdečega seznama IUCN. Posredna zahteva za raznolikost vrst v domačih gozdovih.
NaturePlus Brez uporabe lesa vrst CITES.
Nordic Swan Brez kriterijev
Ö-UZ Brez kriterijev
PEFC Brez neposrednih kriterijev (kraju primerna izbira drevesnih vrst). Ampak je posredna zaščita biološke raznolikosti zaradi zaščite pred prekomernim izsekavanjem gozda.


Čas trajanja veljavnosti standardov

Za oceno sporočila ekološke oznake o učinku na okolje je pomemben tudi čas trajanja standardov. Izdelkom ali podjetjem praviloma podelijo certifikat za določen čas, to pomeni, da z oznako lahko označijo vse izdelke, ki so bili izdelani v določenem časovnem obdobju. Daljše je obdobje, bolj lahko določene zahteve zaostajajo za tehničnim razvojem. To zlasti opažamo pri oznakah za električne naprave.


Oznaka Št. standardov oz. smernice za podelitev Čas veljavnosti standarda, revizija standarda Veljavnost certifikata, presoja
Blauer Engel Skupaj 113 od tega 3 za lesene izdelke in 5 za papir 2 do 12 let 1-krat v centru za veljavnost standarda
EPEA 1 2 1-krat v centru za veljavnost standarda
EU ecolabel

(Ekološka oznaka EU)

Primerljiva z Blauer Engel Veljavnost je neomejena do spremembe standarda 1-krat v centru za veljavnost standarda
FSC FSC-FM specifično za državo, mešan FSC, preverjen les, FSC 100 %, recikliranje FSC 5 let letno
HOLZ VON HIER 1 5 let V realnem času in v povezavi z izdelkom.
NaturePlus  ? 3 leta 1-krat v centru za veljavnost standarda
Nordic Swan  ? 3-5 let 1-krat v centru za veljavnost standarda
Ö-UZ  ? 4 leta 1-krat v centru za veljavnost standarda
PEFC Podobno kot FSC 5 let letno


Relevantnost skupine izdelkov

Ni vsaka oznaka relevantna za vse skupine izdelkov s področja gradnje, prenove in bivanja. Večina ekoloških oznak ima poudarek ravno na tem področju. To je treba upoštevati zlasti, kadar ekološka oznaka načeloma pokriva različne skupine izdelkov, kot je na primer modri angel. Poleg tega imamo določene kriterije za podelitev oznake, nimamo pa konkretnih certificiranih izdelkov s tega področja. V naslednji preglednici predstavljamo pregled povezanih skupin izdelkov in število obstoječih izdelkov, ki smo jih lahko našli na ustreznih spletnih straneh.


Oznaka Skupno število izdelkov Med njimi izdelki iz lesa ali papirja
Blauer Engel >14000 67 izdelkov pohištva iz lesa (med drugim iverne plošče),

8-9 plošč na osnovi lesa, 11 panelov (iz Evrope, Rusije, Tajvana, Šanghaja, Turčije, Afrike, Japonske), 6 podbojev enega proizvajalca (brez vrat in oken, 2 proizvajalca peletov, 80 papirjev za kopiranje, 509 splošnih izdelkov iz papirja, 528 recikliranih papirjev, 299 lepenk, 56 časopisnih papirjev

EPEA 490 14 lesenih izdelkov, 6 izdelkov iz papirja
EU ecolabel

(Ekološka oznaka EU)

774 Ni lesenih izdelkov, 63 izdelkov iz papirja
FSC Ni znano Različni izdelki iz lesa in papirja
HOLZ VON HIER več sto Različni izdelki iz lesa, papirja, objekti
NaturePlus 641 94 NaWaRo izolacijski material, 14 podov
Nordic Swan 2.587 stavb 130 majhnih stavb iz lesa
Ö-UZ 438 pribl. 43 lesenih izdelkov, 15 izdelkov iz papirja
PEFC Ni znano Različni leseni in papirnati izdelki